Spis


Drew kor opinie

W puszczy ma swoje źródło rzeka Orłówka. Ponadto przez obszar parku przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza.Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków drew kor opinie naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków.

To wszystko sprawia, że jeśli będziemy chcieli do nich wrócić. W Szczecinie znajduje się wiele parków. Nie bez kozery to miasto jest przez wielu nazywanych zielonymi płucami Polski. Mimo, że na pierwszy rzut oka drzewa i cała miejska zieleń nie rzucają się w oczy, to jednak, gdy spojrzymy na plan miasta, to chwycimy sie za głowę. Znajdziemy bowiem na nim park Żeromskiego, bardzo duży Park Kapsrowicza czy Cmentarz Centralny, który jest największym takim obiektem w Europie! W Szczecinie znajduje się wiele zabytków.

Dlatego wprowadzimy metody, za pomocąktórych użytkownik sterował tunerem.Ustalenie częstotliwości to zadanie dla metodySetFrequency:public void SetFrequency(float freq) {FMTuner_SetFreq(handle, freq);curr_mhz = freq;}Implementacja pozostałych metod jest równiekrótka. Ważny jest również konstruktorklasy RadioTuner. W konstruktorze ustalamyprzede wszystkim wartości początkowe kilkuzmiennych. Jest to uchwyt do urządzenia(zmienna handle, wartość początkowa równajest -1), ścieżka dostępowa do tunera (zmiennadevice_name), jej domyślna wartość to/dev/radio0. sposĂłb Magnatka przyjemna jasno oznacza stylistyczne przekonania.

Ciekawe...


Ostatno dodane


Nowinki